• Students
  • Faculty
  • Jobs
  • 中文
Faculty
Home > Faculty > 正文

JIN Baoquan

JIN Baoquan

Contact: +8613835155702

 jinbaoquan@tyut.edu.cn

Major Selection: Optical Engineering

Research Field: Optical Fiber Sensing & Safety Inspection

Representative Publication:

1. Qing Bai# ; Xuan Zheng; Dong Wang; Yu Wang; Xin Liu; Mingjiang Zhang;Hongjuan Zhang; Baoquan Jin*, A logarithmic detection scheme in BOTDR with low-bandwidth requests, IEEE Access 2018.12, 6: 74828~74835.
2. Qing Bai# ; Min Yan; Bo Xue; Yan Gao; Dong Wang; Yu Wang; Mingjiang, Zhang; Hongjuan Zhang; Baoquan Jin*, The Influence of Laser Linewidth on the Brillouin Shift Frequency Accuracy of BOTDR, APPLIED SCIENCES, 2019.1.1, 9(1).
3. Qing Bai# ; Bo Xue; Hang Gu; Dong Wang; Yu Wang; Mingjiang Zhang; Baoquan Jin*; Yuncai Wang, Enhancing the SNR of BOTDR by gain-switched modulation, IEEE Photonics Technology Letters, 2018.12.25, 31(4): 283~286.
4. Xin Liu# ; Yu Wang; Jianguo Zhang; Dong Wang; Yuejuan Lv; Mingjiang Zhang; Baoquan Jin*, Pulse-modulated Mach-Zehnder interferometer for vibration location, Optics Communications 2018.12, 437: 27~32.
5. Yu Wang # ; Xiaomin Li; Yan Gao; Hongjuan Zhang; Dong Wang; Baoquan Jin*, Partial Discharge Ultrasound Detection Using the Sagnac
Interferometer System, Sensors, 2018,18(5):1425~1442

 

©Taiyuan University of Technology

Taiyuan University of Technology,No.79 West Street Yingze,Taiyuan,Shanxi,P.R.China 030024