• Students
  • Faculty
  • Jobs
  • 中文
Faculty
Home > Faculty > 正文

ZHANG Mingjiang

ZHANG Mingjiang

Contact: +8613099076718

 zhangmingjiang@tyut.edu.cn

Major Selection: Optical Engineering

Research Field: Optical Engineering

 

Representative Publication:

1. Zhang Jianzhong; Zhang Mingtao; Zhang Mingjiang* ; Liu Yi; Feng Changkun; Wang Yahui; Wang Yuncai, Chaotic Brillouin optical correlation domain
analysis, Optics Letters, 43(8): 1722~1725, 2018.
2. Zhang Jianzhong; Wang Yahui; Zhang Mingjiang*; Zhang Qian; Li Mengwen;Wu Chenyu; Qiao Lijun; Wang Yuncai, Time-gated chaotic Brillouin optical
correlation domain analysis, Optics Express,  26(13): 17597~17607, 2018.
3. Li Jian; Yan Baoqiang; Zhang Mingjiang*; Zhang Jianzhong; Jin Baoquan;Wang Yu; Wang Dong, Long-range Raman distributed fiber temperature sensor with
early warning model for fire detection and prevention, IEEE Sensors Journal,  19(10): 3711-3717, 2019.
4. Zhang Mingjiang* ; Xu Yuhang; Zhao Tong; Niu Yanan; Lv Tianshuang; Liu Yu; Zhang Zhike; Zhang Jianzhong; Liu Yi; Wang Yuncai; Wang Anbang, A hybrid integrated short-external-cavity chaotic semiconductor laser, IEEE Photonics
Technology Letters, 29(21): 1911~1914, 2017.
5. Yahui Wang; Mingjiang Zhang*; Jianzhong Zhang; Lijun Qiao; Tao Wang; Qian Zhang; Le Zhao; Yuncai Wang, Millimeter-Level-Spatial-Resolution Brillouin Optical Correlation-Domain Analysis Based on Broadband Chaotic Laser, Journal of Lightwave Technology, doi:10.1109/JLT.2019.2916801

 

©Taiyuan University of Technology

Taiyuan University of Technology,No.79 West Street Yingze,Taiyuan,Shanxi,P.R.China 030024